Supermarket would not be possible without the help of our volunteers. Volunteering at Supermarket brings a unique experience of meeting artists and curators from around the world, encountering the latest of contemporary art and participating in stimulating talks and performances. The volunteering team bring their inputs and energy to the art fair and shares it with the artists and visitors alike. Interested in working with us? Find more information below.
If you want to know more about the art fair and artist-run initiatives, check the FAQs section of the website.


Jobba som volontär på SUPERMARKET 2022

(FOR ENGLISH SCROLL DOWN) 

Den sista helgen i maj slår vi upp dörrarna för nästa SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair vilken kommer att ta plats i SKHLM Skärholmen centrum, Skärholmsplan 1 mellan 25:e och 29:e maj 2022.

Vi söker nu efter volontärer till årets mässa. Så älskar du konst och känner att du vill få en bättre inblick i konstvärlden eller studerar du kanske inom kultursfären och vill få en chans till arbetserfarenhet och att knyta nya kontakter? Signa upp idag och hjälp oss att skapa en av årets största konsthändelser!

Volontärer

Ett så stort event skulle aldrig vara möjligt att genomföra utan ett lika stort antal volontärer. Så varje år samlas konstälskare i alla åldrar och med skiftande bakgrunder och arbetar tillsammans under ett antal hektiska dagar. Alla de olika personligheterna och erfarenheterna bidrar till ett sprudlande mässa. Vi behöver hjälp från våra volontärer både före och efter eventet med upp- och nedmontering, samt under mässan själv. 

Datumen för händelsen är 21–31 maj och det finns både dagpass och kvällspass att välja mellan.

Så vare sig du har erfarenhet från konstvärlden eller mässor och event som vill knyta nya kontakter eller är en nyfiken konstentusiast som vill ha ny erfarenhet, så finns skift som kan passa dig. 

Det finns en rad möjliga arbetsuppgifter, som att:

  • Assistera utställare med installation och nedmontering av bås, samt med varierande uppgifter under mässans publika dagar
  • Bemanna kassan och/eller informationsdisk
  • Praktiskt arbete kring programpunkter
  • Förbereda och/eller arbeta under pressvisningen och/eller vernissagekvällen (professional preview)
  • Fotografera samt filma kortare videoklipp innan och/eller under mässan

Som en volontär på SUPERMARKET har du en enastående möjlighet att knyta nya band med likasinnade i konstbranschen likväl som att skaffa dig bra arbetserfarenhet i fältet. Som en viktig del i arbetet får du erfara hur ett event som det här byggs upp, planeras och sköts och du har en chans att göra skillnad för besökarna och konstnärerna. Många av våra volontärer återkommer år efter år och arbete här leder ofta vidare till andra projekt och arbeten inom fältet.

Om du arbetar minst tre skift under perioden så erbjuder vi ett arbetsintyg för den som begär det. De som arbetar med fotografi kan få ett speciellt intyg utfärdat.

Hur anmäler jag mig?

Om du är intresserad sänd ett mail till: volunteers@supermarketartfair.com och beskriv varför du skulle vilja arbeta för oss. Glöm inte att ange relevanta erfarenheter samt namn och telefonnummer.

Under vecka 18 så kommer vi att hålla två informationsträffar. Det är bra om du kan närvara vid ett av dessa tillfällen. De är inte obligatoriska men det kan vara ett trevligt sätt att träffa de andra volontärerna samt att få lite mer information och bakgrund till vad du kommer att arbeta med. 

Deadline: 17 april 2022

Sök och hjälp oss förverkliga vårens stora konstevenemang!

Photo: Vilma Weinstock.

Volunteer at SUPERMARKET 2022

Does art speak to you? Are you keen to meet with like-minded people in a dynamic and vibrant event of art from around the world? We are now looking for volunteers for SUPERMARKET 2022 – Stockholm Independent Art Fair which will take place on 26–29 May 2022 in Skärholmen centrum.

Volunteering

SUPERMARKET would not be possible without the help of a great number of volunteers. All from a wide array of backgrounds, the volunteers team up and shape the busiest art event of the year. No matter whether you are new to the art scene or a seasoned art fair veteran, we have a variety of tasks to match your abilities.
Everyone fits in and everyone is welcome.
Help is needed several days before and after the art fair; these are the days where we set up the fair, install the exhibition booths and then de-install and clean up following the event.

When?

The art fair takes place on 26–29 May and the volunteering dates are 21–31 May.
You can choose to work during the day or evening as it suits your own schedule.

You decide what you want to work with. The tasks include:
• Support exhibitors during build-up, dismantling and with tasks during the public opening hours
• Assist at the cash desk and/or the information point
• Tend to the practical aspects of talks, performances and meetings
• Prepare and/or work during the press viewing and/or the professional preview
• Take photos and record shorter videos prior and/or during the fair

As a volunteer at SUPERMARKET you have a great opportunity to establish new connections with like-minded people within the art field as well as gain work experience at a well established event. As a vital part of the fair, you can expect to get a unique understanding of the machinery behind a major art event, and you have a chance to truly make a difference for its participants and visitors. Many of our volunteers return year after year to take part and work here often facilitates new career opportunities and further art exploration. But mostly it is about experiencing something quite extra and having FUN!

Working at least three shifts during the period between start-up and closing will ensure you a certificate of participation by request.

How to sign up!
If you are interested in joining our team, please send an email to volunteers@supermarketartfair.com describing why you would like to work with us during SUPERMARKET 2022.
Please make sure to enclose any relevant work experience you might have, as well as your full name and phone number.
In May we will host two introductory meetings preparing for the fair. It is not obligatory to attend, however the meeting usually serves as a nice way to get to know future colleagues and learn more about SUPERMARKET.
Email us also with any questions.
Deadline to apply: 17th of April
For more information about us please visit our homepage: www.supermarketartfair.com
We are looking forward to hearing from you!