Supermarket would not be possible without the help of our volunteers. Volunteering at Supermarket brings a unique experience of meeting artists and curators from around the world, encountering the latest of contemporary art and participating in stimulating talks and performances. The volunteering team bring their inputs and energy to the art fair and shares it with the artists and visitors alike. Interested in working with us? Find more information below.
If you want to know more about the art fair and artist-run initiatives, check the FAQs section of the website.

(FOR ENGLISH SCROLL DOWN) 

VOLONTÄRER TILL SUPERMARKET 2024

Den andra helgen i maj slår vi upp dörrarna för nästa SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair, denna gång i SKHLM Skärholmen centrum, 25–28 april.

Vi söker nu efter volontärer till årets mässa. Så älskar du konst och känner att du vill få en bättre inblick i konstvärlden eller studerar du kanske inom kultursfären och vill få en chans till arbetserfarenhet och knyta nya kontakter? Anmäl dig idag och hjälp oss att skapa en av årets största konsthändelser!

NÄR: 20–29 april 
VAR: SKHLM – Skärholmen Centrum
(Entré 5, en trappa ned från ICA Kvantum)

Som volontär hos oss så blir du en del av ett stort och engagerat team av konstälskare, många som återkommer år efter år! Tillsammans arbetar vi under ett antal hektiska dagar och bidrar till en livfull mässa. Alla är välkomna och allas erfarenheter och styrkor viktiga!

I år behöver vi hjälp 20–29 april och det finns både dagpass och kvällspass att välja mellan. Skiftens längd brukar ligga på ca 3–4 timmar. Så oavsett hur vardagens schema ser ut så finns det skift som kan passa dig.

Vi börjar arbeta med mässan ett par dagar innan mässan är öppen för publik. Då tar vi hand om uppbyggnaden i lokalerna och hjälper utställarna så att allt flyter smidigt. Efter mässan ska vi snabbt plocka ner och packa ihop.

Som volontär finns det ett antal möjliga arbetsuppgifter att välja mellan: 

  • Assistera utställare med installation och nedmontering av bås, samt med varierande uppgifter under mässans öppna dagar. 
  • Bemanna kassan och/eller informationsdisken
  • Hjälpa till med arbetet kring performances, seminarium och möten
  • Hjälpa till i barnverkstaden tillsammans med bildpedagoger
  • Förbereda och/eller arbeta under pressvisningen och/eller vernissagekvällen (professional preview)

Supermarket är en rolig och intensiv erfarenhet som förbereder dig väl för arbeten med framtida mässor och konstevent. Du får erfarenhet av hur ett stort publikt evenemang byggs upp, planeras och sköts. Genom arbetet har du ett utmärkt tillfälle att knyta nya band med likasinnade, något som ofta leder vidare till andra möjligheter. Våra volontärer är viktiga och du har en chans att göra skillnad för besökarna och konstnärerna. 

Om du arbetar minst tre skift under perioden så erbjuder vi ett arbetsintyg för den som begär det. De som arbetar med fotografi kan få ett speciellt intyg utfärdat.

SUPERMARKET– Stockholm Independent Art Fair är en väletablerad konstmässa som hålls varje år sedan 2007. Den är sedan starten en icke-kommersiell mötesplats för konstnärsdrivna initiativ i alla former. Förutom att visa upp det senaste inom konstvärlden så fungerar eventet som en viktig mötesplats för och av konstnärer.
 
VILL DU DELTA? 
Skicka ett mail till: volunteers@supermarketartfair.com där du beskriver varför du vill arbeta med oss. Glöm inte att inkludera hela ditt namn samt telefonnummer.
 

DEADLINE: 17 mars 

Sök och hjälp oss förverkliga vårens stora konstevenemang!


VOLUNTEERS TO SUPERMARKET 2024

The second weekend in May is time for the next Supermarket – Stockholm Independent Art Fair, this year located at Stadsgårdsterminalen, five minutes walk from Slussen. The fair is open to the public on 25–28 April.

We are now on the lookout for volunteers for this year’s fair. So if you love art and are eager to get a better understanding of the art scene, or are studying in the arts or cultural field and want to get some more working experience and meet interesting people, don’t hesitate to sign up and help us create one of this year’s biggest art events!

WHEN: 20–29 April 
WHERE: SKHLM – Skärholmen Centrum
(Entrance 5, one level down from ICA Kvantum)
 

As a volunteer with us you will be a part of a great and engaged team of artlovers, many that return year after year to us. We work tightly together during a few hectic days and are a vital contribution to a lively and energising art fair. Everyone is welcome and everyone’s experiences and strengths are important!

This year we need help 20–29 April and there will be both daytime passes and evening passes to choose from. The shift’s length is usually 3–4 hours. So independent of your everyday schedule there will be shifts that can suit you. 

The volunteers work a few days before and after the fair is open to the public. These days we look after the installation and the dismantling of the fair and make sure everything runs smoothly for the artists.

As a volunteer there are a number of work roles to choose from: 

  • Support exhibitors during installation and dismantling of the fair, and with tasks during the public opening hours.
  • Assist the cash desk and/or the information point.
  • Tend to the practical aspects of talks, performances and meetings.
  • Prepare and/or work during the press viewing and/or the professional preview.
  • Take photos and record shorter videos prior and/or during the fair.

Supermarket is a vibrant and colorful experience that prepares you well for work at future fairs and art events. As a vital part of the fair, you can expect to get a good understanding of the work behind a major event. You have a great opportunity to make new connections with likeminded people, something that often can lead to new opportunities and experiences within the art world. Our volunteers are of the greatest importance to us and you will have a chance to make a real difference for the visitors and artists alike.

Working at least three shifts during the period between start-up and closing will ensure you a certificate of participation (received upon request). There is also a special certificate for our photographs. 

SUPERMARKET – Stockholm Independent Art fair is a well-established non-commercial art fair for independent galleries taking place every year since 2007. It provides a meeting place for artist-run initiatives of all formats. Besides showcasing the latest contemporary art, the fair functions as an important networking event and holds a vast program set to give the best experience for both artists and the public.
 

WANT TO JOIN?
Send us an email at volunteers@supermarketartfair.com describing why you would like to work with us. Please make sure to enclose your full name and phone number.

APPLICATION DEADLINE: 17 March 

Apply and join us for this year’s big art happening!