12–15 April 2018
Thursday–Saturday 11–20, Sunday 11–18
Slaughterhouse 5
Address: Fållan 10, Slakthusområdet (Metro Globen)
Stockholm
TICKETS
12–15 April 2018
Thursday–Saturday 11–20, Sunday 11–18
Slaughterhouse 5
Address: Fållan 10, Slakthusområdet (Metro Globen)
Stockholm
TICKETS

Accessibility

There is full access to all public areas including the fair ground, Talks- and performance stages, and the cafe.
Hela lokalen har god tillgänlighet: mässområdet, Talks- och performancescenerna, samt cafét.

The disabled parking spaces are located on both sides of Hallvägen, just after turning from Palmfeltsvägen.
Det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade på båda sidor om Hallvägen, efter att ni svängt in från Palmfeltsvägen.