Kreativ verkstad på Supermarket 2023

Supermarket har en lång erfarenhet av att ta emot barngrupper och även detta år arrangerar vi en barnverkstad på plats i Stadsgårdsterminalen 11–14 maj. Barnverkstaden sker i samarbete mellan konstpedagogerna Belinda Morén och Filip Rahim Hansson, samt Rafat Asad och Jasem Shuman från konstskolan Visual Arts Forum i Ramallah.  

Lördag–söndag 12.00–17.00. Passar barn från 5 år och uppåt.